Silerna’s Art

Terms of use

2007-2019 © All rights reserved by Silerna. Please respect my rules on this site.

Images & Art

All Art on this site are copyrighted and made by © Silerna.
Alle art op deze site is gemaakt en copyrighted door © Silerna.

It’s not permitted to reupload anywhere on the web.
Het is niet toegestaan om foto’s te her-uploaden ergens op het web.

All my pixeldolls’ bases are creditted to their original creator. You are not permitted to use any of my dolls for your own projects!
Alle bases die gebruikt zijn voor mijn pixeldolls zijn gelinkt naar de originele maker. Het is niet toegestaan om mijn dolls te gebruiken voor je eigen creaties!

You may not use parts of my dolls or use the colors of my dolls for your own projects and creations.
U mag geen delen van mijn dolls of de kleuren ervan gebruiken voor eigen gebruik.


Commissioning

I work with Paypal. All commissions have to be payed with this.
Ik werk met Paypal. Alle opdrachten moeten op deze manier betaald worden.

I do not draw the following things :

 • Porn, Nudity that shows everything. Hentai or extreme fetishes.
 • Yaoi(malexmale), Yuri (femalexfemale) couples. This means mostly for Anime fanart, oc’s and so on.
 • Original characters that are not designed/created by yourself.
 • Sci-fi,  robots and fully furred characters.

Wat ik niet maak is het volgende :

 • Porno, naaktheid dat alles laat zien. Hentai of extreme fetishes.
 • Yaoi (manxman) yuri (vrouwxvrouw) koppels. Dit geld vooral voor Anime fanart! Eigen personages enzovoort.
 • Personages die niet door jou zijn ontworpen!
 • Sciencefiction, robots en personages met volledige vacht.

What I do draw :

 • Original characters designed by yourself : human or humanoid.
 • Canonxcanon couples, ocxoc couples & fanart.
 • Fantasy such as fantasy creatures & animals
 • Character/clothing designs

Wat ik maak is het volgende:

 • Originele personages die door jou zijn ontworpen : volledig humaan ,met dierlijke/fantasie eigenschappen
 • canonxcanon koppels, ocxoc & fanart.
 • Fantasie zoals fantasie figuren en dieren.
 • Personage/kleding ontwerpen

Every commission must be payed first. No payment, no service.
Elke commissie moet vooraf betaald worden. Geen betaling, geen service.

When requested, updates will be received every stage.
Indien aangevraagt wordt om de zoveel tijd een update gestuurd.

I have every reason to decline your request!
Ik heb elk recht om je aanvraag af te wijzen!

Only the commissioner themself receive a non-watermark version! They may NOT be reuploaded elsewhere!
Alleen de aanvrager krijgt een non-watermerk versie! Hij mag onder geen enkele voorwaarde ergens anders geupload worden!


Blogs

All blogs are written by me. You may not copy text from it to use for your own blogs/stories. Use your own fantasy!
Alle blogs zijn door mij geschreven. Je mag onder geen enkel beding stukken tekst gebruiken voor je eigen blogs of verhalen. Gebruik je eigen fantasie!

The Silerna and Yasumi blogs are co-written with Animeazing. Credit for the text and stories are for both of us.
De Silerna en Yasumi blogs zijn samen geschreven met Animeazing. Copyright gaat voor ons beide.

All photo’s used in the blogs are found through Google.
Alle foto’s in de blogs zijn gevonden via Google.